Сряда, 14 Март 2018 11:54

Община Разлог ще започне ремонт на сградата на кметството в с. Баня

Написана от 

Възможността за ремонт на сградата е след спечелен проект на Община Разлог по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Сградата на кметството в с. Баня се нуждае спешно и неотложно от ремонт на покрива-демонтаж и монтаж на керемиди, частична подмяна на дървена конструкция, подмяна на старата дограма, нова мазилка по цялата фасада на сградата, мазилка на комини, подмяна на водосточните тръби и улуци. При обилни снеговалежи и дъждове в сградата е имало течове, което води да частично разрушение на мазилката и материалната база като цяло. За предотвратяването на нови течове ще бъдат подменени улуците и водосточните тръби. Също такаще бъдат изградени мълниезащитна и заземителна инсталации, с цел обезопасяване на сградата.
Общият бюджет за проектното предложение е 97 137 лв., като финансирането по проекта от социалното министерство е 43 712 лева, а съфинансирането от Община Разлог е 53 425 лева.
„Ремонтът на сградата на кметството в с. Баня ще се осъществи след като с положените усилия на служителите от Общинска администрация-Разлог бе спечелен проектът по „Красива България“-каза кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев. „Реновирането на сградата е част от поетите ангажименти към жителите на с. Баня и съм щастлив, че благодарение на екипа, работещ по проекта, ще имаме тази възможност“-сподели още той.
Община Разлог е подготвила и кандидатства по проекти и за ремонт на улици в населеното място.
В кампания 2018 на Проект "Красива България" при Министерство на труда и социалната политика са одобрени общо 36 проектни предложения от цялата страна за финансиране и реализация.

Прочетена 376 пъти