Понеделник, 12 Февруари 2018 10:00

Творческо писане на английски език показват ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог

Написана от 

Учениците Димитър Рачев и Роберта Иванова представят гимназията на национално състезание по творческо писане на английски език. В продължение на 60 минути участниците работят по една от три възможни теми, в зависимост от възрастта си. Участниците в състезанието разчитат само на креативното си мислене и уменията да създават уникални текстове на английски език. Те нямат право да използват помощни материали, както и мобилни телефони или пък да разговарят помежду си.
Състезанието се провежда под надзора на квестор, който следи за спазването на реда, а четирите най-добри творби от всеки клас в съответния регион, оценени от регионално жури, ще бъдат изпратени за национално оценяване, което ще се проведе на 11 март в София. Класиралите се за национално оценяване ще бъдат обявени до 28 февруари.

Прочетена 485 пъти