Понеделник, 11 Декември 2017 08:57

Община Разлог проведе кампанията по събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове

Написана от 

Жителите на Разлог и населените места имаха възможността да изхвърлят опасните битови отпадъци в осигурените от Община Разлог мобилни събирателни пунктове. На пунктовете освен предаване на отпадъците, жителите получиха и пояснения за целта на разделното събиране на опасни битови отпадъци. Служители от Община Разлог разясниха какво трябва да се предприе при счупване на живачен термометър в дома, както и идентифицирането на опасни материали и отпадъци.
След приемането на опасните битови отпадъци в мобилния събирателен пункт се транспортират директно до специална площадка, където се извършва последващото им третиране.

Прочетена 311 пъти