Вторник, 07 Ноември 2017 08:41

НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Разлог работи по проект, от който децата се учат на толерантност, взаимно уважение, любов и доброта

Написана от 

„Толерантна Европа“ е общата тема, по която работят всички партньори от проекта. Подтемата, която разработва НУ ”Св.св. Кирил и Методий” е „Творим заедно” . Проектът е по програмата “ ERASMUS+ “ (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students), която подкрепя дейности в сферата на училищното обрaзование. Екипът на проекта е съставен от партньори от България, Полша, Румъния, Италия и Турция.
Дейностите по проекта, който ще продължи до месец август 2019 г., са насочени към развиване на толерантност, взаимно разбирателство, междукултурни компетенции, социален и граждански дух.
През месец ноември представители на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще участват в подготвителна среща в Полша, в която ще се включат всички партньори в проекта.

Прочетена 392 пъти