Петък, 13 Октомври 2017 09:50

Покана от Община Разлог

Написана от 

На 24.10.2017г. (вторник) от 12.00 часа в двора на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, град Разлог ще се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01 с бенефициент – Община Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта са приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" – гр. Разлог.

Надяваме се да присъствате на официалната церемония.

Прочетена 366 пъти