Петък, 13 Октомври 2017 08:56

Днес в ПГ по транспорт, гр.Разлог ще се проведе информационна среща по проект „Семейство – училище – общество: знаещи, можещи, успешни“

Написана от 

Срещата ще се състои в актовата зала на училището от 17.30 ч. В нея ще вземат участие родители, ученици и партньори на гимназията.
Основната цел на проекта е да се повиши образователната, здравната, административната и комуникативната култура на родителите и учениците. Също така се дава възможност за запознаване, привличане и приобщаване на родителите към училищния живот, следвайки убеждението, че колкото по-образовани са родителите и колкото по-съпричастни са към образователните дейности, толкова по-положително е отношението им към образованието и по-мотивирани са децата им да посещават училище.
В рамките на проекта се реализират 11 дейности, някои от които са „Училищен будилник“, „С мама пея и танцувам“, „С татко обичам да спортувам“. Повече от 80 родители са включени в дейностите по проекта. Клубът „Родителско управление“ се състои и ръководи изцяло от родители.
Ученици, учители и родители от гимназията работят заедно и за интеграция на деца и ученици от етнически малцинства по договор между училището и ЦОИДУЕМ към МОН, София. Тъй като една от целите на проекта е изграждане и поддържане на толерантни отношения, участниците в срещата ще се запознаят с предвидените в училището чествания на празници, опознаване на обичаи и традиции на различните етноси, съвместните обучения, пътувания и срещи в другите населени места в община Разлог, за реализиране на дейностите по проекта. Поканени са педагогически специалисти и родители от други училища.
Професионална гимназия по транспорт, Разлог е училище с 54-годишна история. Обучават се ученици от осми до дванадесети клас в четири професионални направления. Учениците и техните преподаватели имат постижения в състезания, олимпиади и конкурси на училищно, национално и международно ниво.

Прочетена 622 пъти