Четвъртък, 12 Октомври 2017 11:25

Приключи програмата ”Лятно училище” за работа с подрастващи от рискови групи

Написана от 

За поредна година Местната комисия за борба против обществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разлог проведе лятно училище, в което се включиха деца от рискови групи. Към тях спадат деца от ромски произход, деца с отклонение в поведението, деца за които съществува опасност от изолация в социално-позитивната среда. Под формата на ролеви игри, дискусии, обратна връзка, арт занимания, видео и аудио материали нагледни пособия децата се запознаха с много образователни, здравни и екологични теми. В програмата „Лятно училище“ бе обърнато внимание на личната хигиена, ранните бракове, превенцията на алкохолизма, тютюнопушенето, наркозависимостите. Обществените възпитатели към комисията са психолозите Марияна Гьошева, Елена Шаламанова и юристката Дарина Костадинова. Те се постараха да повишат чувствителността на младите хора от рискови групи към въпросите за опазване на околната среда, обогатяване на знанията и уменията на непълнолетния в различни области, мотивиране за отговорно и активно включване в процеса на промяна, установяване на доверие между децата и обществения възпитател, формиране на интерес към учебно-възпитателния процес, изграждане на навици за безконфликтно поведение и др.
Лятното училище се проведе в читалище ”Развитие” в квартал „Нов път”, а на всички деца бяха раздадени похвални грамоти.

Прочетена 271 пъти