Понеделник, 09 Октомври 2017 08:48

Община Разлог участва в партньорска среща в гръцката столица Атина по проект за клъстери иновации в агропродуктите

Написана от 

Представители на Община Разлог взеха участие в първата работна среща между партньорите по проект „Клъстери за иновации в агропродуктите”, съфинансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Балкани – Средиземно море” 2014-2020.
Община Разлог е партньор по проекта заедно с още седем партньорски институции - Технологичния образователен институт в Атина, Гърция; Регион Централна Македония, Гърция; Университет по технологии в Кипър; Агенция за развитие в Кипър; Селскостопански университет в Тирана, Албания; Община Фиер, Албания; Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България.
Международният проект има за цел да насърчи производството и разпространението на иновативни селскостопански продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като и да подпомага малките и средни предприятия и производители при създаването на нови пазари за техните селскостопански продукти. Териториите на Балкани – Средиземно море са изправена пред общи предизвикателства и проблеми, свързани с ограничения в развитието на хранително-вкусовия сектор, липса на иновации в производството, контрол на качеството и безопасността на храните, реклама и популяризиране на продуктите, достъп до различни европейски източници на финансиране. Това ще бъде преодоляно чрез разработването на клъстери иновации в агропродуктите – място, където научните среди, индустрията и властите ще се срещнат, за да съчетаят компетенциите си в създаването на иновациите в хранително-вкусовия сектор на територията Балкани-Средиземно море.

Прочетена 314 пъти