Вторник, 12 Септември 2017 13:27

Приключиха ремонтните дейности в ОУ „Братя Миладинови“, с. Елешница

Написана от 

Ремонтът на училището в с. Елешница, който е по проект „Красива България“ приключи. Извършен бе основен ремонт на покрива и тоалетните на двата етажа на училището. Подменени са В и К и ел. инсталациите, както и оборудването в тоалетните. Сменена е изцяло и покривната конструкция, включително и на прилежащия физкултурен салон към учебното заведение.
Основно училище "Братя Миладинови", с.Елешница и Кметство с.Елешница, реализираха и проекти по Национална кампания "Чиста околна среда " 2017 към ПУДООС. Училищният проект е с наименование "Обичам природата - и аз участвам", а реализирането му включва поставянето на комбиниран фитнес уред , пейки и кошчета за отпадъци.

Прочетена 230 пъти