Петък, 19 Май 2017 16:40

Обсъждане на бъдещо членство на Разлог в Националната мрежа на градовете с езера

Написана от 

Инж. Венцислав Гърменов-зам.-кмет по социалните дейности в Община Разлог проведе работна среща с представители на Сдружение „Мрежа от градове с езера“. Инж. Гърменов разговаря с Giorgos Kapentzonis-кмет на Община Дорида и председател на Сдружение „Мрежа от градове с езера”, Lambros Tsivolas-кмет на Община Аргитрас и с Elena Mourelatou-експерт по европейските проекти.
Срещата за присъединяването се провежда, след като Община Разлог получи официална покана за членство в неправителствената организация „Мрежата от градове с езера”, която е със седалище в Община Дорида и обединява 39 членове от Гърция, Кипър и Албания. Организацията има установени контакти и поддържа връзка с организации в над 60 държави. Потенциалните сфери на сътрудничество са общо участие с проекти по Европейски програми като LIFE+, Interreg, Европа на гражданите, URBACT и други; общо участие в туристически изложения в Гърция и България, както и в изложения за представяне на местни продукти; общо участие в събития и семинари; споделяне на знания и опит.
На срещата стана ясно, че Община Разлог е партньор и изпълнява три международни проекта по три различни програми - Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ и „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България”, както и по „Еразъм +”.
В края на срещата и двете страни изразиха своята удовлетвореност от срещата и взаимен интерес от бъдещо партньорство и сътрудничество, след което бяха разменени протоколни подаръци.

В края на срещата и двете страни изразиха своята удовлетвореност от срещата и взаимен интерес от бъдещо партньорство и сътрудничество, след което бяха разменени протоколни подаръци.

Прочетена 247 пъти