Сряда, 10 Май 2017 13:27

Услугата „Топъл обяд“ се удължава в Разлог до края на 2019 година

Написана от 

Това става възможно след като кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа Допълнително споразумение към договор за безвъзмезднафинансова помощ по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Така срокът за предоставяне на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог” се удължава до 31.12.2019г.
Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления в ОП „Домашен социален патронаж” гр. Разлог от 15 май, тази година.
Кандидатите, които имат право да ползват услугата са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, както и самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
На този етап всеки ден в кухнята на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” се приготвя топъл обяд / супа, основно и ½ хляб / за 120 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разлог.
Община Разлог предоставя безплатно на потребителите социалната услуга - „Обществена трапезария”. Потребителите получават ежедневно, от понеделник до петък включително, храната си на място или от сградата, в която се помещава „Обществена трапезария” – гр. Разлог, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. Услугата се финансира от Фонда за европейско подпомагане.
Освен предоставянето на топъл обяд, по програмата е предвидено и осигуряване на временен подслон на бездомните лица, ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, здравословно и балансирано хранене и други съпътстващи социални услуги.

Прочетена 305 пъти