Избори 2017

З А П О В Е Д № РД- 15-191гр. Разлог 08.03.2017 год. На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, раздел II/Специални правила относно агитационните материали/ т.19 и т.20 на Решение № 4171-НС/01.02.2017г. на ЦИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017г., О П Р Е Д Е Л Я М…
Заявление - Декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)   Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39,…
Общинска администрация –гр.Разлог уведомява, че във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители , насрочени на 26 март 2017г., на основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС/ 01.02.2017г. на ЦИК ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите,които имат избрани с техните кандидатски…
Страница 1 от 2