Петък, 10 Март 2017 13:38

Заповед № РД - 15 - 191/08.03.2017 г. относно места за поставяне на агитационни материали във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017г.,

Написана от 

З А П О В Е Д

№ РД- 15-191
гр. Разлог 08.03.2017 год.

На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, раздел II/Специални правила относно агитационните материали/ т.19 и т.20 на Решение № 4171-НС/01.02.2017г. на ЦИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017г.,

О П Р Е Д Е Л Я М :

Следните места за поставяне на агитационни материали:
- Рекламна витрина до книжарницата на площад „Преображение”, град Разлог;
- Информационно табло на ул.”Опълченска” до „Спортна зала-Септември”-гр.Разлог
- Рекламни стълбове по квартали в населеното място;
- Улични пространства за транспаранти.

Поставянето на агитационни материали на сгради,огради и витрини може да става само с разрешение на съответния собственик или управителя на имота.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР- гр.Разлог, и Секретаря на община Разлог.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение на РИК-Благоевград и за сведение и изпълнение на регистрираните политически партии, коалиции и инициативни комитети в Община Разлог, Началник на РУ на МВР-Разлог .

ИНЖ.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочетена 395 пъти