Енергийна ефективност

ОБЩИНА РАЗЛОГ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА НА МРРБ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ…