Петък, 25 Август 2017 11:52

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2016 г.

Написана от 
Прочетена 476 пъти