Петък, 25 Август 2017 11:51

Одитен Доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2016 г.

Написана от 
Прочетена 374 пъти