Петък, 25 Август 2017 11:50

Информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на община Разлог

Написана от 
Прочетена 420 пъти