ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА М. ОКТОМВРИ 2018 Г.