ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА М. ЮЛИ 2018 Г.