Четвъртък, 04 Юни 2020 13:47

ЗАПОВЕД РД-15-661/02.06.2020 относно изработване за изменение на проект на ПУП