Четвъртък, 04 Юни 2020 13:46

ЗАПОВЕД РД-15-658/01.06.2020 относно изработване за изменение на проект на ПУП