Сряда, 25 Март 2020 15:03

З А П О В Е Д № РД 15-310/25.03.2020 г. във връзка преустановяване дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Разлог