Четвъртък, 10 Октомври 2019 08:20

ЗАПОВЕД РД-15-1055/03.10.2019 относно изработване на проект на ПУП