Четвъртък, 07 Март 2019 14:05

ЗАПОВЕД № РД 15-273/05.03.2019 г. за забрана паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи