Четвъртък, 28 Февруари 2019 11:49

З А П О В Е Д № РД 15-242/27.02.2019 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на стедствата, получени по единни разходни стандарти