Четвъртък, 21 Февруари 2019 12:02

Заповед РД - 15 - 219/21.02.2019 г за забрана на пашата на селскостопански животни в горските територии в община Разлог