Сряда, 17 Октомври 2018 10:03

З А П О В Е Д № РД 15-1009/15.10.2018 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива