Вторник, 13 Февруари 2018 08:51

З А П О В Е Д № РД 15-122/05.02.2018 г. относно одобрение на ПУП - план за изменение на регулацията