Четвъртък, 15 Юни 2017 16:35

З А П О В Е Д № OA-PP-192/06.06.2017 г. относно изработване проект на ПУП на обект „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения между село Дагоново, Община Белица, село Долно Драглище, Община Разлог, село Бунцево, Община Якоруда“