Сряда, 14 Декември 2016 16:53

З А П О В Е Д № РД 15-1051/13.12.2016 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива