Четвъртък, 17 Ноември 2016 14:19

З А П О В Е Д № РД 15-939/16.11.2016 г. относно премахване на агитационни материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката