Петък, 08 Юли 2016 08:41

З А П О В Е Д № РД 15-549/07.07.2016 г. относно мерки за осигуряване на пожарна безопастност на посевите и житните култури на територията на община Разлог