Сряда, 18 Май 2016 09:04

З А П О В Е Д № РД 15-386/12.05.2016 г. относно план за изменение на регулацията за УПИ ІІ, местн.”Грамадите”, земл. на с.Бачево, общ.Разлог