Сряда, 11 Май 2016 09:30

З А П О В Е Д № РД 15-380/10.05.2016 г. относно забрана за плуване и къпане в хидротехнически съоръжения, реки и язовири, намиращи се на територията на община Разлог