Сряда, 27 Април 2016 08:50

З А П О В Е Д № РД 15-322/21.04.2016 г. относно допускането на изработване на проект на ПУП