Сряда, 27 Април 2016 08:49

З А П О В Е Д № РД 15-289/15.04.2016 г. относно допускането на изработване на проект на ПУП