Сряда, 06 Април 2016 13:38

З А П О В Е Д № РД 15-123/17.02.2016 г. относно паленето на стърннища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др.