Четвъртък, 18 Февруари 2016 12:50

Заповед на Кмета на община Разлог относно паленето на стърница, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др.