Четвъртък, 06 Октомври 2016 15:56

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ № 24