Четвъртък, 06 Октомври 2016 15:55

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ № 23