Правилници и наредби

Сряда, 10 Юни 2015 08:48 |
за прилагане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа на работещите в общинска администрация Разлог
Понеделник, 11 Май 2015 15:42 |
Забранява се плуването и къпането в хидротехнически съоръжения, реки и водоеми на територията на Община Разлог.
Понеделник, 11 Май 2015 14:28 |
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗЛОГ
Събота, 13 Декември 2014 11:03 |
за дейността на „Синя зона" и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи" гр. Разлог. - изменена с решение №256/27.11.2014 год.
Понеделник, 27 Октомври 2014 14:54 |
Указания за поведение при бедствия