Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Разлог:

Адрес: "Фронт офис"  2760 гр. Разлог, ул. "Шейново" 2 или чрез електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време: понеделник-петък 08:00ч. – 17:00ч

Телефони за контакт: 0747/80092, 0887 474 774

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

1. Дискета - един брой - 0,50 лв.;
2. CD - един брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
4. Разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
6. Факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 бр. - 3.25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;
9. Писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.